Šta su kolačići?

Na engleskom jeziku, termin "kolačić" označava kolačić, ali u domenu pregledanja veba, "kolačić" je nešto sasvim drugo. Kada pristupite našem Veb sajtu, mala količina teksta se skladišti u pregledaču vašeg uređaja koji se naziva "kolačić". Ovaj tekst sadrži različite informacije o vašem pregledanju, navikama, željenim postavkama, prilagođavanjima sadržaja itd...

Postoje i druge tehnologije koje funkcionišu na sličan način i takođe se koriste za prikupljanje podataka o vašoj aktivnosti pregledanja. Sve ove tehnologije ćemo nazvati "kolačićima" u celini.

Specifične upotrebe ovih tehnologija su opisane ovde.

Za šta se kolačići koriste na ovom veb sajtu?

Kolačići su neizostavni deo načina na koji Veb lokacija funkcioniše. Glavna svrha naših kolačića je da poboljšaju vaše iskustvo pregledanja. Na primer, da biste zapamtili željene postavke (jezik, zemlja itd.) tokom navigacije i budućih poseta. Informacije prikupljene u kolačićima nam takođe omogućavaju da poboljšamo veb-sajt, prilagodimo ih vašim interesovanjima kao korisniku, ubrzamo pretrage koje pravite itd.

U određenim slučajevima, ako smo dobili vašu prethodnu informisanu saglasnost, možemo koristiti kolačiće za druge upotrebe, kao što su dobijanje informacija koje nam omogućavaju da vam prikažemo reklame na osnovu analize vaših navika pregledanja.

Zašto se kolačići ne koriste na ovom veb sajtu?

Kolačići koje koristimo ne skladište osetljive lične informacije kao što su vaše ime, adresa, lozinka itd...

Ko koristi informacije uskladištene u kolačićima?

Informacije uskladištene u kolačićima na našem Veb sajtu koristimo isključivo mi, sa izuzetkom onih koji su dole identifikovani kao "kolačići trećih lica", koje koriste i upravljaju spoljni entiteti koji nam pružaju usluge koje poboljšavaju korisničko iskustvo. Na primer, statistika koja se prikuplja o broju poseta, sadržaju koji se najviše dopada itd... njime obično upravlja Google Analytics.

Kako možete da sprečite upotrebu kolačića na ovom Veb sajtu?

Ako više volite da izbegavate upotrebu kolačića, možete odbiti njihovu upotrebu ili možete konfigurisati one koje želite da izbegnete i one koje dozvoljavate da koristite (u ovom dokumentu vam dajemo proširene informacije o svakoj vrsti kolačića, njegovoj svrsi, primaocu, privremenosti itd...)

Ako ste ih prihvatili, nećemo vas ponovo pitati ukoliko ne izbrišete kolačiće na uređaju kao što je naznačeno u sledećem odeljku. Ako želite da opozovete pristanak moraćete da izbrišete kolačiće i ponovo ih konfigurišete.

Kako da onemogućim i izbrišem upotrebu kolačića?

Izmeninjem postavki pregledača možete to da uradite da biste ograničili, blokirali ili izbrisali kolačiće sa ove Veb lokacije (i onih koje koriste treća lica). Imajte u noti da se ova postavka razlikuje u svakom pregledaču.

Na sledećim vezama pronaći ćete uputstva za omogućavanje ili onemogućavanje kolačića u najčešćim pregledačima.

Koji tipovi kolačića se koriste na ovom veb sajtu?

Svaka Veb lokacija koristi sopstvene kolačiće. Na našem veb sajtu koristimo sledeće:

PREMA ENTITETU KOJI NJIME UPRAVLJA

Sopstveni kolačići:

To su oni koji se šalju na korisničku terminalnu opremu sa računara ili domena kojim upravlja sam izdavač i sa koje je obezbeđena usluga koju traži Korisnik.

Kolačići nezavisnih proizvođača:

To su oni koji se šalju na terminalnu opremu korisnika sa računara ili domena kojim ne upravlja izdavač, već drugi entitet koji obrađuje podatke dobijene putem kolačića.

U slučaju da se kolačići serviraju sa računara ili domena kojim upravlja sam izdavač, ali informacijama prikupljenim preko njih upravlja treće strane, oni se ne mogu smatrati sopstvenim kolačićima ako ih treće strane koristi u svoje svrhe (na primer, poboljšanje usluga koje pruža ili pružanje usluga oglašavanja u korist drugih entiteta).

PREMA SVOJOJ SVRSI

Tehnički kolačići:

To su oni neophodni za navigaciju i pravilno funkcionisanje našeg Veb sajta, kao što su, na primer, kontrola saobraćaja i komunikacije sa podacima, identifikovanje sesije, pristup delovima sa ograničenim pristupom, izrada zahteva za registraciju ili učešće u događaju, brojanje poseta u svrhu licenciranja za naplatu softvera sa kojim funkcioniše usluga Web sajta, koristite bezbednosne funkcije tokom pregledanja, skladištite sadržaj za video ili zvučno emitovanje, omogućite dinamički sadržaj (npr. animaciju za učitavanje teksta ili slike) ili delite sadržaj preko društvenih mreža.

Kolačići analize:

Oni omogućavaju da se kvantifikuje broj korisnika i na taj način izvrši merna i statistička analiza korišćenja koju su izvršili korisnici Web lokacije.

Kolačići željenih opcija ili personalizacije:

To su oni koji omogućavaju pamćenje informacija tako da Korisnik pristupa usluzi sa određenim karakteristikama koje mogu da razlikuju njihovo iskustvo od iskustva drugih korisnika, kao što su, na primer, jezik, broj rezultata koji treba da se prikaže kada Korisnik izvrši pretragu, izgled ili sadržaj usluge u zavisnosti od tipa pregledača preko kojeg Korisnik pristupa usluzi ili oblasti iz koje pristupa usluzi, Itd.

PREMA VREMENSKOM PERIODU ONI OSTAJU AKTIVIRANI

Kolačići sesije:

Oni su dizajnirani da prikupljaju i skladište podatke dok korisnik pristupa Web stranici.

Obično se koriste za skladištenje informacija koje je zainteresovano samo za čuvanje za pružanje usluge koju korisnik zahteva jednom prilikom (na primer, lista kupljenih proizvoda) i nestaju na kraju sesije.

Trajni kolačići:

To su oni u kojima se podaci još uvek čuvaju u terminalu i kojima se može pristupiti i obrađivan u periodu koji definiše osoba odgovorna za kolačić, a koji se može kretati od nekoliko minuta do nekoliko godina. U tom smislu, treba posebno proceniti da li je upotreba trajnih kolačića neophodna, jer bi rizici po privatnost mogli da se smanje korišćenjem kolačića sesije. U svakom slučaju, kada se instaliraju trajni kolačići, preporučuje se da se njihovo privremeno trajanje smanji na minimum koji je neophodan u skladu sa svrhom njihove upotrebe. U te svrhe, Mišljenje 4/2012 WG29 je ukazalo da da bi kolačić bio izuzet od dužnosti informisane saglasnosti, njegov rok trajanja mora biti povezan sa njegovom svrhom. Kao rezultat toga, mnogo je verovatnije da će kolačići sesije biti smatrani izuzetim od trajnih kolačića.

Detalj kolačića koji se koriste na ovom veb sajtu: