KOMPRIMOVANI VAZDUH

Pružamo neophodne savete za implementaciju ili održavanje optimalnog sistema, kako kompresorske sobe tako i komprimovane vazdušne linije, garantujući efikasnu i efikasnu filtraciju u svom trostrukom aspektu uštede energije, brige o sistemima i kvalitetu vazduha.

KOMPRIMOVANI VAZDUH

Pružamo neophodne savete za implementaciju ili održavanje optimalnog komprimovanog sistema vazduha.

PROIZVODA

Pun spektar rešenja

Resurs 4

Filteri za unutrašnjost kompresora i vakuumske pumpe

Iz Aldaira nudimo širok asortiman desolirajućih filtera za kompresore i vakuumske pumpe, koji pokrivaju gotovo celo tržište glavnih proizvođača.

 

Pored toga, ovi elementi nude veliki kapacitet za zadržavanje čestica i ulja kako bi se ponudila odlična zaštita komprimovanog sistema vazduha.

Resurs 7
FILTERI REDA

Nudimo rešenja za filtraciju u okviru cele komprimovane vazdušne linije, kako kućište za različite stope protoka, tako i filter elemente prilagođene svakoj potrebi.

 

Isto tako, aktivirali smo i ugljenične kertridže za smanjenje mirisa i drugih gasova sa komprimovane vazdušne linije.

Resurs 8

INDIKATORI I ČISTKE

Imamo širok spektar indikatora pritiska i čistki, kako ručnih tako i automatskih, radi boljeg i udobnijeg održavanja, obezbeđujući pravilno funkcionisanje komprimovane vazdušne linije.

Resurs 9

SEPARATORI OF 

CONDESADOS

Aldair kondenzatni separatori su razvijeni tako da odvajaju ulje za podmazivanje od kondenzata generisanog u komprimovanim vazdušnim sistemima. Ovi separatori su neki od najefikasnijih i ekonomičnijih sistema za odlaganje.

 

Višestepeno razdvajanje sprovode oleofilni filteri i aktivirani ugljenik, garantujući izuzetne performanse i rad bez incidenata.

Resurs 10

SUŠILICE ZA SUŠENJE VEŠA 

FRIŽIDERI

Aldair hladnjače garantuju odlične performanse, čak i u nepovoljnim uslovima životne sredine i visokim temperaturama vazduha.

Ključ ove opreme je ultra-kompaktni modularni menjač toplote napravljen od vertikalnog aluminijuma, koji im daje efikasno odvajanje vode, kao i veliku uštedu energije i niske troškove održavanja.

 

Resurs 11

SUŠILICE ZA SUŠENJE VEŠA 

ADSORPTION

Aldairovi A-DRY adsorpcioni sušači su dizajnirani za neprekidno odvajanje vodene pare od komprimovanog vazduha, čime se smanjuje tačka rose.

Za rad mašine za sušenje veša potrebne su dve kolone koje funkcionišu naizmenično. Adsorpcija se odvija pod pritiskom u prvoj koloni dok se druga kolona regeneriše sa delom komprimovanog vazduha koji se već suši pod ambijentalnim pritiskom.

USLUŽNO-TEHNIČKA OBUKA

Naš asortiman filtracije praćen je tačnim savetima koji garantuju idealan kvalitet vazduha, u zavisnosti od specifičnih potreba svakog klijenta, a u skladu sa odgovarajućim regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

Da li vam je potreban personalizovan savet?

Unesite upit u dole navedeni obrazac.

Naši stručnjaci će potražiti određeno rešenje za vas. 

KONTAKT

KOD NAS

Stavićemo tim profesionalaca na raspolaganje.